اطلاعیه ها

چهارشنبه 5 اسفند 1394
اطلاعیه شماره 26
پذیرش پلمب دفاتر تجارتی اینترنتی شد.
شنبه 2 خرداد 1394
اطلاعیه شماره 25
از روز دوشنبه 4/3/94 هر گونه رفع نقص درخواستهای پذیرش که منجر به صدور اخطاریه رفع نقص گردیده با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفا از طریق دفاتر منتخب پستی ( اطلاعیه شماره 12 ) صورت می گیرد .
یکشنبه 30 فروردین 1394
اطلاعیه شماره 24 ( نکته فنی در سامانه پذیرش )
قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت صورتجلسات و درخواست های تاسیس در زمان ورود اطلاعات می بایست حافظه نهان " cache" سیستم خود را به شرح ضمیمه پاک نمایند.
صفحه: 1 از 9
آدرس اداره

خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275
      کدپستی 1918913336