اطلاعیه ها

دوشنبه 31 شهریور 1393
اطلاعیه شماره 20
الزام درج آگهی تاسیس و تغییرات شرکت های تعاونی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار
دوشنبه 20 مرداد 1393
اطلاعیه شماره 19
ایجاد تسهیل در جهت رویت و اصلاح ایرادات وارده به صورتجلسات ثبت تاسیس و تغییرات برای یک بار در سامانه پذیرش ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
شنبه 11 مرداد 1393
اطلاعیه شماره 18
پورتال روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir مجهز به سامانه پذیرش الکترونیکی ( غیر حضوری ) جهت انتشار آگهی های نهایی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شد. راهنمای روزنامه الکترونیکی را مطالعه بفرمایید.
صفحه: 1 از 7
آدرس اداره

خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275
      کدپستی 1918913336

                                                                                                                                                                                             

راهنمای تعیین نام

سامانه

 

راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 فرم ها

                                               انواع فرمها  


معرفی شخصیت های حقوقی

               

فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند


راهنماها

 

 شرکت با مسئولیت محدود      

 

نگاه اجمالی به مجوز موضوع فعالیت اشخاص حقوقی

 

فهرست ناشران آگهی های ثبتی

 

 شرکت سهامی خاص

 

 

 

  فهرست دفاتر پستی منتخب

موسسه

 

 

 

 سئوالات متداول

   

 تضامنی

 

 

 
راهنمای سامانه کشوری استعلام نام  

دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام