اطلاعیه ها

شنبه 2 خرداد 1394
اطلاعیه شماره 25
از روز دوشنبه 4/3/94 هر گونه رفع نقص درخواستهای پذیرش که منجر به صدور اخطاریه رفع نقص گردیده با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفا از طریق دفاتر منتخب پستی ( اطلاعیه شماره 12 ) صورت می گیرد .
یکشنبه 30 فروردین 1394
اطلاعیه شماره 24 ( نکته فنی در سامانه پذیرش )
قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت صورتجلسات و درخواست های تاسیس در زمان ورود اطلاعات می بایست حافظه نهان " cache" سیستم خود را به شرح ضمیمه پاک نمایند.
سه شنبه 25 فروردین 1394
اطلاعیه شماره 23
صاحبان اشخاص حقوقی تا 15/2/94 فرصت دارند در صورتیکه جهت چاپ آگهی در روزنامه رسمی اقدام ننموده اند به سایت آن روزنامه مراجعه کنند .
صفحه: 1 از 9
آدرس اداره

خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275
      کدپستی 1918913336

                                                                                                                                                                                             

راهنمای تعیین نام

سامانه

 

راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 فرم ها

                                               انواع فرمها  

معرفی شخصیت های حقوقی   فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند
  راهنماها
 
شرکت با مسئولیت محدود    فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند.

فهرست ناشران آگهی های ثبتی
 
شرکت سهامی خاص   

فهرست دفاتر پستی منتخب
موسسه   

سئوالات متداول
تضامنی
 

 


دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام