اطلاعیه ها

یکشنبه 30 فروردین 1394
اطلاعیه شماره 24 ( نکته فنی در سامانه پذیرش )
قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت صورتجلسات و درخواست های تاسیس در زمان ورود اطلاعات می بایست حافظه نهان " cache" سیستم خود را به شرح ضمیمه پاک نمایند.
سه شنبه 25 فروردین 1394
اطلاعیه شماره 23
صاحبان اشخاص حقوقی تا 15/2/94 فرصت دارند در صورتیکه جهت چاپ آگهی در روزنامه رسمی اقدام ننموده اند به سایت آن روزنامه مراجعه کنند .
دوشنبه 4 اسفند 1393
اطلاعیه شماره 22
اخطار پیرو اطلاعیه های قبلی ( 7 و 8 ) در مورد تعیین تکلیف درخواست هایی که از زمان درخواست آن ها بیش از یک ماه گذشته است.
صفحه: 1 از 8
آدرس اداره

خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275
      کدپستی 1918913336

                                                                                                                                                                                             

راهنمای تعیین نام

سامانه

 

راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 فرم ها

                                               انواع فرمها  


معرفی شخصیت های حقوقی

               

فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند


راهنماها

 

 شرکت با مسئولیت محدود      

 

فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند.

 

فهرست ناشران آگهی های ثبتی

 

 شرکت سهامی خاص

 

 

 

  فهرست دفاتر پستی منتخب

موسسه

 

 

 

 سئوالات متداول

   

 تضامنی

 

 

 
راهنمای سامانه کشوری استعلام نام  

دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام