اطلاعیه ها

یکشنبه 24 فروردین 1393
اطلاعیه شماره 13
فهرست روزنامه های کثیرالانتشار آگهی های ثبتی استان تهران
شنبه 17 اسفند 1392
اطلاعیه شماره 12
فهرست دفاتر پستی منتخب قبول مدارک تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی در استان تهران
شنبه 26 بهمن 1392
اطلاعیه شماره 11
اخطار عودت عین مدارک متقاضی در صورت عدم مراجعه به سامانه جهت درج بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک پس از ارسال آن ها
صفحه: 1 از 5
آدرس اداره

راهنمای تعیین نام

سامانه

پیگیری

 

راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


معرفی شخصیت های حقوقی

               

فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند


راهنماها

 

 شرکت با مسئولیت محدود      

 

نگاه اجمالی به مجوز موضوع فعالیت اشخاص حقوقی

 

فهرست ناشران آگهی های ثبتی

 

 شرکت سهامی خاص

 

 

 

 

موسسه

 

 

 

 سئوالات متداول

   

 تضامنی

 

 

 
راهنمای سامانه کشوری استعلام نام  

دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام

 

 

 

 

   دستور العمل 
Text/HTML