اطلاعیه ها

چهارشنبه 25 تیر 1393
اطلاعیه شمار 17
علت رد پذیرش صورتجلساتی که در آن ها اقلام اطلاعاتی اشخاص همچون نام و نام خانوادگی و ... که بدون دقت و مغایر با مندرجات کارت ملی در سامانه ثبت شرکت ها درج می شوند .
سه شنبه 17 تیر 1393
اطلاعیه شماره 16
اخطار رد درخواست متقاضیان در صورت عدم توجه دقیق به ورود اطلاعات مربوط به نوع صورتجلسات تنظیمی متناسب با صلاحبت مجامع
یکشنبه 15 تیر 1393
اطلاعیه شماره 15
تکالیف متقاضیان محترم مبنی بر تطبیق اطلاعات صورتجلسه تنظیمی با فیلدهایی که در سامانه درج می کنند
صفحه: 1 از 6
آدرس اداره

خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275
      کدپستی 1918913336

                                                                                                                                                                                             

راهنمای تعیین نام

سامانه

 

راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 فرم ها

                                               انواع فرمها  


معرفی شخصیت های حقوقی

               

فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند


راهنماها

 

 شرکت با مسئولیت محدود      

 

نگاه اجمالی به مجوز موضوع فعالیت اشخاص حقوقی

 

فهرست ناشران آگهی های ثبتی

 

 شرکت سهامی خاص

 

 

 

  فهرست دفاتر پستی منتخب

موسسه

 

 

 

 سئوالات متداول

   

 تضامنی

 

 

 
راهنمای سامانه کشوری استعلام نام  

دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام