اطلاعیه ها

دوشنبه 4 اسفند 1393
اطلاعیه شماره 22
اخطار پیرو اطلاعیه های قبلی ( 7 و 8 ) در مورد تعیین تکلیف درخواست هایی که از زمان درخواست آن ها بیش از یک ماه گذشته است.
یکشنبه 23 آذر 1393
اطلاعیه شماره 21
برقراری امکان تطبیق مشخصات سجلی اشخاص با " بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور " در سامانه پذیرش تاسیس و تغییرات ثبت شرکت ها "
دوشنبه 31 شهریور 1393
اطلاعیه شماره 20
الزام درج آگهی تاسیس و تغییرات شرکت های تعاونی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار
صفحه: 1 از 8
آدرس اداره

خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275
      کدپستی 1918913336

                                                                                                                                                                                             

راهنمای تعیین نام

سامانه

 

راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 فرم ها

                                               انواع فرمها  


معرفی شخصیت های حقوقی

               

فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند


راهنماها

 

 شرکت با مسئولیت محدود      

 

فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند.

 

فهرست ناشران آگهی های ثبتی

 

 شرکت سهامی خاص

 

 

 

  فهرست دفاتر پستی منتخب

موسسه

 

 

 

 سئوالات متداول

   

 تضامنی

 

 

 
راهنمای سامانه کشوری استعلام نام  

دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام