اطلاعیه ها

یکشنبه 15 اسفند 1395
اطلاعیه شماره 27
تکالیف جدید بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها
چهارشنبه 5 اسفند 1394
اطلاعیه شماره 26
پذیرش پلمب دفاتر تجارتی اینترنتی شد.
شنبه 2 خرداد 1394
اطلاعیه شماره 25
از روز دوشنبه 4/3/94 هر گونه رفع نقص درخواستهای پذیرش که منجر به صدور اخطاریه رفع نقص گردیده با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفا از طریق دفاتر منتخب پستی ( اطلاعیه شماره 12 ) صورت می گیرد .
صفحه: 1 از 9
آدرس اداره

خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275
      کدپستی 1918913336