جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 24 بهمن 1396 - 08:53:34 ق.ظ

اطلاعیه شماره 32

تعیین نام اشخاص حقوقی

هشدار                                  بسمه تعالی                                       هشدار

    

متقاضی محترم تعیین نام اشخاص حقوقی با توجه به خدمات غیرحضوری و الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ازطریق سامانه های الکترونیکی و تخصصی، جستجو و رزرو نام هیچگونه هزینه ای نداشته و به صورت رایگان انجام می پذیرد  و پس از ثبت شخصیت حقوقی صرفا حقوق دولتی به مبلغ 40/000 ریال از متقاضی اخذ می گردد، لذا  پرداخت هرگونه وجه و هزینه اضافی بجز مورد فوق فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا از هرگونه پرداخت تحت هرعنوان جلوگیری بعمل آید .

 

                                                                                                             اداره تعیین نام ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است