جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 28 اسفند 1396 - 11:56:56 ق.ظ

اطلاعیه شماره 33

قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر قانونی سال 97

 قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر قانونی سال 97

با توجه به اینکه پذیرش الکترونیکی اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی ( روزنامه و کل ) تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخه 1396/12/28 میسر است لذا در صورت اقدام  و پذیرش نهایی درخواست و پس از ارسال مدارک از طریق پست و تائید نهایی توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری امکان پرداخت هزینه های قانونی از روز 1397/01/05 تا پایان فروردین ماه وجود دارد . بدیهی است تاریخ پلمب دفاتر قانونی مطابق با تاریخ پذیرش نهایی صورت گرفته متقاضی منظور خواهد شد.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است