جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 2 خرداد 1394 - 10:50:31 ق.ظ

اطلاعیه شماره 25

از روز دوشنبه 4/3/94 هر گونه رفع نقص درخواستهای پذیرش که منجر به صدور اخطاریه رفع نقص گردیده با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفا از طریق دفاتر منتخب پستی ( اطلاعیه شماره 12 ) صورت می گیرد .

اطلاعیه شماره 25

قابل توجه متقاضیان محترم

از آنجائیکه یکی از اهداف استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری که بصورت اینترنتی صورت می گیرد کاهش تردد درون شهری می باشد و بر مبنای دستورالعمل "چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری " ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور  مقرر گردیده است از روز دوشنبه مورخه 04/03/1394 هر گونه رفع نقص درخواستهای پذیرش شده (اعم از تاسیس و تغییرات) که منجر به صدور« اخطاریه رفع نقص» گردیده است با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفاً از طریق دفاتر منتخب پستی (اطلاعیه شماره 12  در پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها )صورت می گیرد .

لذا مقتضی است از مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری بدین منظور خودداری گردد. بدیهی است با توجه به اینکه صرفاً یک بار و حداکثر یکماه زمان جهت ارائه مدارک رفع نقص فرصت می باشد در ارسال مدارک و احیاناً ارائه دفاعیه لازم به منظور رفع مراتب مندرج در اخطاریه رفع نقص نهایت دقت و توجه صورت گیرد. 

                                                                                                             

     اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است