جزئیات

نسخه چاپي

  شنبه 28 شهریور 1394 - 11:13:39 ق.ظ  

کسب نشان و گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری موفق به دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی گردید .

تصویر گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008  در مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است