جزئیات

نسخه چاپي

  شنبه 28 شهریور 1394 - 11:23:10 ق.ظ  

کسب نشان و گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری موفق به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی ، پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری ، ثبت نام تجار حقیقی و... در تهران بزرگ گردید.

تصویر گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی ، پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری ، ثبت نام تجار حقیقی و حقوقی جهت دریافت کارت بازرگانی ، ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در تهران بزرگ

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است