جزئیات

نسخه چاپي

  چهارشنبه 7 بهمن 1394 - 01:53:21 ب.ظ  

کسب نشان و گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 10001:2007 در ارائه خدمات پلمب دفاتر تجاری ، ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری موفق به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی ، پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری ، ثبت نام تجار حقیقی و ... در تهران بزرگ شد .

تصویر گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت  ارتباط با مشتری  در ارائه خدمات ثبت تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی ، پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری ، ثبت نام تجار حقیقی و حقوقی ، جهت دریافت کارت بازرگانی ، ثبت شعب و نمایندگی شرکت هایخارجی در تهران بزرگ
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است