جزئیات

نسخه چاپي

  یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 - 09:27:32 ق.ظ  

کسب جایگاه پیشرو در هفتمین دوره جایزه ملی بهره وری در سال 1395

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در هفتمین دوره جایزه ملی بهره وری 1404 با محوریت« رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور» به عنوان دستگاه پیشرو برگزیده شد.

تصویر لوح تقدیر کسب جایگاه پیشرو در نظام ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی بهره وری1404

 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است