نسخه چاپی      
تعداد بازدیدکنندگان : 4084
روش پاسخ به استعلامات مراجع قضائی
طبقه موضوع :      
   
 

روش پاسخ به استعلامات مراجع قضائی 
 

اقدامات اساسی: 

الف- مطالعه مطلب 

بایگان پرونده را با استعلام روی میز ممیز می گذارد. 
موضوع استعلام: آخرین نشانی شركت و آخرین مدیران و یا آخرین دارندگان حق امضاء اولین مؤسسین با مشخصات كامل سجلی میزان سهم الشركه هر یك از شر كاء و یا میزان آخرین سر مایه و امضاء شركت و انحلال آن و یا در خواست پرونده جهت مطالعه و گاهی نیز یكی از كارشناسان برای ادای توضیحات لازم به دادگاه اعزام می گردد. 
ب- تهیه پاسخ استعلام 

1- پرونده توسط ممیز مربوطه از اول مرور می گردد و چكیده پرونده كه مربوط به موضوع استعلام می باشد تهیه و بر طبق روال قبل صادر می گردد و در صورت نبودن پرونده طبق دستور رئیس از روی دفتر ثبت شركتها این مراحل طی می گردد و اگر پرونده به یكی از شهرستانها انتقال یافته باشد نامه ای تهیه می گردد كه از شهرستان مذكر مكاتبه فر م ائید.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است