بخشنامه 90/78113 مورخ 90/04/27 راجع به ثبت نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز ثبت تاسیس و تغییرات آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 90/78113 مورخ 90/04/27 راجع به ثبت نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز ثبت تاسیس و تغییرات آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 559 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها