بخشنامه 89/160201مورخ 89/9/13 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 89/160201مورخ 89/9/13 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 822 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها