بخشنامه شماره 97/63929 مورخ 1397/03/06 عدم الزام اخذ فیزیک مدارک و اوراق هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه از متقاضیان ثبت تاسیس یا تغییرات اشخاص حقوقی تاریخ ثبت : 1398/12/14
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه شماره 97/63929 مورخ 1397/03/06 عدم الزام اخذ فیزیک مدارک و اوراق هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه از متقاضیان ثبت تاسیس یا تغییرات اشخاص حقوقی
متن :

مدیران کل محترم ثبت اسناد واملاک استانها

سلام علیکم؛

           با احترام ؛ نظر به اینکه با ارتباط برخط ادارات ثبت شرکتها در سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با سامانه ثبت احوال، زمینه احراز اصالت هویت متقاضیان اشخاص حقیقی فراهم بوده و مشخصات هویتی اعلامی این اشخاص نیز در سیستم ذخیره می گردد، بنابراین لزومی به اخذ فیزیک تصاویر مدارک و اوراق هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه از متقاضیان ثبت تأسیس یا تغییرات اشخاص حقوقی نمی باشد. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت و برحسن اجرای آن نظارت کامل صورت گیرد.

                                                                           سید محمد هاشمی مقدم

                                                                                  معاون امور اسناد

فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 589 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها