بخشنامه 98912/93 مورخه 22/06/93 راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 98912/93 مورخه 22/06/93 راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 290 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها