بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 582 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها