بخشنامه 123471/92 مورخ 17/7/92 راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 123471/92 مورخ 17/7/92 راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 351 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها