بخشنامه 5355/92 مورخ 20/1/92 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت شرکت با موضوعاتی همچون طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار و ... تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي :
عنوان : بخشنامه 5355/92 مورخ 20/1/92 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت شرکت با موضوعاتی همچون طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار و ...
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 426 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها