بخشنامه 91/133596مورخ 91/07/16راجع به اخذ مجوز از وزارت تعاون و بانک مرکزی قبل از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت های تعاونی اعتباری تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 91/133596مورخ 91/07/16راجع به اخذ مجوز از وزارت تعاون و بانک مرکزی قبل از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت های تعاونی اعتباری
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 429 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها