بخشنامه 91/131120مورخ 91/7/13 راجع به لزوم اخذ مجوز شرکت های دانش بنیان از وزارت علوم قبل از ثبت تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 91/131120مورخ 91/7/13 راجع به لزوم اخذ مجوز شرکت های دانش بنیان از وزارت علوم قبل از ثبت
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 530 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها