بخشنامه 91/120266 مورخ 91/07/02 پیرو بخشنامه 39852/90 راجع به تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم در مورد نیاز به مجوز برای تاسیس موسسات مالی از بانک مرکزی تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 91/120266 مورخ 91/07/02 پیرو بخشنامه 39852/90 راجع به تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم در مورد نیاز به مجوز برای تاسیس موسسات مالی از بانک مرکزی
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 388 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها