اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
 ١٣٩٨/٠٤/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تکالیف جدید بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها
تکالیف جدید بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقوقی غیرفعال مرتبط با حوزه ثبت شرکتها
 ١٣٩٨/٠٣/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر تجارتی
قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر تجارتی
 ١٣٩٨/٠٣/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم امکان استفاده از اسامی خارجی در نام اشخاص حقوقی
عدم امکان استفاده از اسامی خارجی در نام اشخاص حقوقی
 ١٣٩٨/٠٣/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر تجارتی
قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر تجارتی
 ١٣٩٨/٠٣/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

مناسبت ها

پیوندها