حضور نمایندگان اداره کل ثبت شرکتها درکارگاه ملی دانش افزایی و ارتقاء مهارت اعضای سازمانهای مردم نهاد جوانان
حضور نمایندگان اداره کل ثبت شرکتها درکارگاه ملی دانش افزایی و ارتقاء مهارت اعضای سازمانهای مردم نهاد جوانان
 ١٣٩٨/٠٨/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور نمایندگان اداره کل ثبت شرکتها در جلسات کارشناسی تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک،کیف و کفش وزارت صمت
حضور نمایندگان اداره کل ثبت شرکتها در جلسات کارشناسی تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک،کیف و کفش وزارت صمت
 ١٣٩٨/٠٨/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با موضوع "تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک" با حضور نمایندگان اداره کل ثبت شرکتها در سازمان برنامه و بودجه
 ١٣٩٨/٠٨/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه رؤسای ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سراسر کشور
 ١٣٩٨/٠٨/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
 ١٣٩٨/٠٤/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

مناسبت ها

پیوندها