بخشنامه شماره 98/46723 مورخ 1398/03/12مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
  بخشنامه 123560/88 مورخ 21/7/88 راجع به لزوم کنترل شناسه ملی اشخاص حقوقی در تعاملات مختلف
 بخشنامه 26217/89 راجع به دعاوی که علیه واحدهای سازمان در مراجع قضایی مطرح می گردد
  بخشنامه 67072/89 مورخ 26/4/89 راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی
 بخشنامه 139713/89 مورخ 10/8/89 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده
 بخشنامه 160201/89 مورخ 13/9/89 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها
  120 فایل پیوست بخشنامه 185338/89 مورخ 12/10/89 راجع به امکان ثبت موسسات قرانی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی
  بخشنامه 39852/90 مورخ 2/3/90 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ثبت نهادهای پولی و اعتباری
  بخشنامه 78113/90 مورخ 27/4/90 راجع به ثبت نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز ثبت تاسیس و تغییرات آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار
  بخشنامه 165673/90 مورخ 13/9/90 راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت های تجاری
 بخشنامه 192938/90 مورخ 26/10/90 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند
  بخشنامه 85291/91 مورخ 4/5/91 راجع به خارج نمودن 27 فرم از عداد اوراق بهادار
 بخشنامه 104150/91 مورخ 6/6/91 راجع به بخشنامه ریاست محترم سازمان راجع به چگونگی عملیاتی سازه آئین نامه شناسه ملی
  بخشنامه 120266/91 مورخ 2/7/91 پیرو بخشنامه 39852/90 راجع به تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم در مورد نیاز به مجوز برای تاسیس موسسات مالی از بانک مرکزی
  بخشنامه 122550/91 مورخ 4/7/91 راجع به شرایط حذف شناسه از پایگاه مربوطه در راستای ساماندهی این پایگاه
  بخشنامه 131120/91 مورخ 13/7/91 راجع به لزوم اخذ مجوز شرکت های دانش بنیان از وزارت علوم قبل از ثبت
  بخشنامه 133596/91 مورخ 16/7/91 راجع به اخذ مجوز از وزارت تعاون و بانک مرکزی قبل از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت های تعاونی اعتباری
  بخشنامه 133486/91 مورخ 16/7/91 راجع به شرط افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی
  بخشنامه 140703/91 مورخ 24/7/91 راجع به عدم نیاز به وصول اعتراضات نسبت به مسائل داخلی شرکت ها توسط ثبت شرکت ها
 بخشنامه 147051/91 مورخ 1/8/91 راجع به پرونده های انتقالی و ...
  بخشنامه 147672/91 مورخ 2/8/91 در مورد تبدیل شرکت های حفاظتی به موسسه
  بخشنامه 152605/91مورخ 8/8/91 راجع به تکلیف ادارات کل در رسیدگی به دعاوی له یا علیه سازمان
  بخشنامه 156901/91 مورخ 14/8/91 راجع به مصوبه همایش _ اعلام نحوۀ ارسال آگهی ها به روزنامه ها و اعلام عملکرد 6 ماهه
  بخشنامه 160687/91 مورخ 20/8/91 راجع به چگونگی ثبت شرکت های در شرف تاسیس خدماتی شهرک / ناحیه صنعتی
 بخشنامه 161897/91 مورخ 21/8/91 راجع به سامانه متمرکز استعلام نام
 بخشنامه 167525/91 مورخ 28/8/91 راجع به چگونگی جمع آوری پیش آگهی ها و عملکرد شش ماهه اول سال 91
  بخشنامه 91/174501 مورخ 8/9/91 راجع به صدور « کلمه کاربری» و «رمز عبور» برای کاربران مجاز مراجع ثبت به منظور استعلام نام
 بخشنامه 175508/91 مورخ 9/9/91 پیرو بخشنامه 131120/91 مورخ 13/7/91 راجع به چگونگی ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 بخشنامه 174501/91 مورخ 8/9/91 راجع به تعریف نام کاربری در سامانه متمرکز استعلام نام
 مجموعه بخش نامه ها قبل از آبان 91
  بخشنامه 182609/91 مورخ 20/9/91 راجع به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی
  بخشنامه 190604/91 مورخ 30/9/91 در مورد نحوه ثبت شرکت و نمایندگی شعب خارجی
  بخشنامه 191536/91 مورخ 2/10/91 راجع به عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی
  بخشنامه 195295/91 مورخ 6/10/91 در مرود لزوم قید سهم الشرکه در آگهی های ثبتی
  بخشنامه 198625/91 مورخ 10/10/91 راجع به بروز رسانی اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در استان ها
  بخشنامه 204947/91 مورخ 18/10/91 راجع به تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
  بخشنامه 213634/91 مورخ 2/11/91 راجع به رعایت مقررات استعلام از سامانه متمرکز استعلام نام
  بخشنامه 222060/91 مورخ 15/11/91 در خصوص لیست شرکت های مشمول واگذاری بند 15-24 قانون بودجه سال 1391
 بخشنامه 221973/91 مورخ 15/11/91 در مورد تکلیف متقاضیان ثبت شرکت با موضوع " انتشار نشریه یا سایر فعالیت های مطبوعاتی "
 بخشنامه شماره 228677/91 مورخ 24/11/91 راجع به مصوبات جلسه هیات اجرایی ماده 16 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی
  بخشنامه شماره245963/91 مورخ 15/12/91 راجع به تشکیل تعاونی سهامی عام
  بخشنامه 5355/92 مورخ 20/1/92 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت شرکت با موضوعاتی همچون طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار و ...
  بخشنامه 18380/92 مورخ 7/2/92 راجع به عدم رعایت ماده اساسنامه ای که مدت شرکت در آن تعیین شده است.
  بخشنامه 17927/92 مورخ 7/2/92 راجع به لزوم داشتن پروانه جهت تاسیس موسسات مترجمی
 بخشنامه 20978/92 مورخ 9/2/92 راجع به ارسال فهرست آخرین شرکت ها ی پس از واگذاری مشمول بند 4-24 قانون بودجه سال 1391
 بخشنامه 19513/92 مورخ 8/2/92 راجع به نحوۀ پذیرش صورتجلسات تغییرات
  بخشنامه 26393/92 مورخ 16/2/ راجع به ایجاد وحدت رویه و تشکیل بانک جامع پلمب دفاتر
  بخشنامه 27349/92 مورخ 17/2/92 راجع به درخواست تنظیم گزارش توسط ادارات ثبت شرکت ها
 بخشنامه 43651/92 مورخ 7/3/92 راجع به ثبت اتحادیه های صنفی در قالب موسسات غیر تجاری و اساسنامه های مربوطه
  بخشنامه 44847/92 مورخ 8/3/92 اطلاعیه تعیین تکلیف درخواست های قبلی متقاضیان در ضرب الاجل تعیین شده
 بخشنامه 46472/92 مورخ 12/3/92 راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد
 بخشنامه 46569/92 مورخ 12/3/92 راجع به رعایت نکاتی در مورد استعلام تعیین نام قبل از ارسال درخواست اینترنتی
  اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی
  بخشنامه 59182/92 مورخ 1/4/92 با موضوع عدم ثبت نقل و انتقل سهام شرکت های سهامی
  بخشنامه 67422/92 مورخ 15/4/92 راجع به نحوۀ بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی
  بخشنامه 73615/92 مورخ 24/4/92 راجع به نحوه اقدام در خصوص مکاتبات و مراجعات ستاد اجرائی فرمان امام ( ره )
  بخشنامه 76850/92 مورخ 29/4/92 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی
 بخشنامه 90536/92 مورخ 26/5/92 راجع به ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوۀ اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها
 بخشنامه 109247/92 مورخ 26/6/92راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری
  آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی
 اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است
  بخشنامه 133265/92 مورخ 4/8/92 راجع به تبدیل انواع شرکت های تجاری
  بخشنامه 108505/92 مورخ 24/6/92 راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
  بخشنامه 133823/92 مورخ 5/8/92 راجع به نحوۀ ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان
  بخشنامه 123471/92 مورخ 17/7/92 راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها
  بخشنامه 132048/92 مورخ 1/8/92 راجع به یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
  بخشنامه 98647/92 مورخ 6/6/92 راجع به اطلاع رسانی به سازمان های و مراجع مختلف در خصوص لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات از طریق سامانه اینترنتی
  بخشنامه 161309/92 مورخ 19/9/92 راجع به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی
  بخشنامه 161415/92 مورخه 19/9/92 راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان
 بخشنامه 162289/92 مورخ 20/9/92 پیرو بخشنامه 118689 مورخ 10/7/92 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات
  بخشنامه183137/92 مورخ 25/10/92 راجع به الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزۀ رزرو نام
  بخشنامه 185908/92 مورخ 30/10/92 راجع به اساسنامه شرکت های تعاونی
  بخشنامه 186898/92 مورخ 2/11/92 راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند
  بخشنامه 92/190540 مورخ 92/11/8 راجع به نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی
 بخشنامه 92/211147 مورخ 92/12/12 راجع به تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن
 بخشنامه 209434/92 مورخ 92/12/10 نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی
  بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی
  بخشنامه 93/29979 مورخه 29/2/93 عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار
  بخشنامه 93/32103 مورخه 93/3/3 بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند
 بخشنامه 41247/93 مورخه 18/3/93 ، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 )
  بخشنامه 44235/93 مورخه 24/3/93 راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 44740/93 مورخه 24/3/93 نحوۀ اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 51824/93 مورخه 3/4/93 راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق
  بخشنامه 53875/93 مورخه 8/4/93 راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی
  بخشنامه 55084/93 مورخه 9/4/93 فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال 93
  بخشنامه 52724/93 مورخه 7/4/93 راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 61583/93 مورخ 18/4/93 راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی
  بخشنامه 224644 /93 مورخه 25/4/93 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار
 بخشنامه 75740/93 مورخه 12/5/93 راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی
 بخشنامه 93/74613 مورخه 13/05/93 راجع به نحوۀ بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی
  بخشنامه 89509/93 مورخه 5/6/93 " شیوه نامۀ تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات "
  بخشنامه 93/93633 مورخه 93/6/12 راجع به نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی
  بخشنامه 98912/93 مورخه 22/06/93 راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه
  بخشنامه 100616/93 مورخ 24/6/93 راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره 52724/93 مورخ 7/4/93
  بخشنامه 101212/93 مورخ 24/6/1393 راجع به ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها
  بخشنامه 105498/93 مورخ 31/6/93 استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی
 بخشنامه 129689/93 مورخ 17/8/93 راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی
  بخشنامه ریاست سازمان به شماره 138809/93 مورخ 2/9/93 دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری
 بخشنامه 139539/93 مورخ 2/9/93 راجع به ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه --- به انضمام فایل سابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 بخشنامه 133680/93 مورخ 24/8/93 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...
[2 ]   صفحه بعدی >>

مناسبت ها

پیوندها