بخشنامه شماره 97/144261 مورخه 97/07/22 مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، در خصوص شرکتهای تعاونی اتحادیه ها و اتاق های تعاون
 بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31 در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
  بخشنامه شماره 97/108783 مورخ 05/06/1397 در خصوص نحوه تطبیق کد پستی با نشانی ارائه شده توسط متقاضی
 بخشنامه شماره 96/57252 مورخ 1396/03/24 در خصوص ابلاغ تکالیف جدید در قانون برنامه ششم و احکام دائمی توسعه
 بخشنامه 94/125951 مورخه 94/7/25 راجع به لزوم دقت در درج حکم دادگاه ها در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و به هنگام رسیدگی به صورتجلسات آنها مبنی بر ابطال نام
 بخشنامه 94/95282 مورخه 94/6/8 راجع به پیش بینی امکان انصراف از تصمیم توسط مدیر بخش همسو با عملیاتی سازی دستورالعمل ثبت الکترونیک شرکت ها و موسسات غیر تجاری
  بخشنامه 94/93554 مورخه 4/6/94 راجع به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت های تعاونی و ایجاد رویه واحد و در راستای تکالیف قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی
 بخشنامه 160546/93 مورخ 10/10/93 دستور العمل انتقال اشخاص حقوقی حوزه ثبت شرکت ها از یک واحد ثبتی به دیگری پیرو بخشنامه 147051/91 مورخ 1/8/91
 بخشنامه 133680/93 مورخ 24/8/93 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...
 بخشنامه 139539/93 مورخ 2/9/93 راجع به ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه --- به انضمام فایل سابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  بخشنامه ریاست سازمان به شماره 138809/93 مورخ 2/9/93 دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری
 بخشنامه 129689/93 مورخ 17/8/93 راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی
  بخشنامه 105498/93 مورخ 31/6/93 استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی
  بخشنامه 101212/93 مورخ 24/6/1393 راجع به ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها
  بخشنامه 100616/93 مورخ 24/6/93 راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره 52724/93 مورخ 7/4/93
  بخشنامه 98912/93 مورخه 22/06/93 راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه
  بخشنامه 93/93633 مورخه 93/6/12 راجع به نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی
  بخشنامه 89509/93 مورخه 5/6/93 " شیوه نامۀ تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات "
 بخشنامه 93/74613 مورخه 13/05/93 راجع به نحوۀ بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی
 بخشنامه 75740/93 مورخه 12/5/93 راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی
  بخشنامه 224644 /93 مورخه 25/4/93 راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار
  بخشنامه 61583/93 مورخ 18/4/93 راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی
  بخشنامه 52724/93 مورخه 7/4/93 راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 55084/93 مورخه 9/4/93 فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال 93
  بخشنامه 53875/93 مورخه 8/4/93 راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی
  بخشنامه 51824/93 مورخه 3/4/93 راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق
  بخشنامه 44740/93 مورخه 24/3/93 نحوۀ اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 44235/93 مورخه 24/3/93 راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها
 بخشنامه 41247/93 مورخه 18/3/93 ، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 )
  بخشنامه 93/32103 مورخه 93/3/3 بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند
  بخشنامه 93/29979 مورخه 29/2/93 عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار
  بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی
 بخشنامه 209434/92 مورخ 92/12/10 نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی
 بخشنامه 92/211147 مورخ 92/12/12 راجع به تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن
  بخشنامه 92/190540 مورخ 92/11/8 راجع به نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی
  بخشنامه 186898/92 مورخ 2/11/92 راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند
  بخشنامه 185908/92 مورخ 30/10/92 راجع به اساسنامه شرکت های تعاونی
  بخشنامه183137/92 مورخ 25/10/92 راجع به الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزۀ رزرو نام
 بخشنامه 162289/92 مورخ 20/9/92 پیرو بخشنامه 118689 مورخ 10/7/92 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات
  بخشنامه 161415/92 مورخه 19/9/92 راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان
  بخشنامه 161309/92 مورخ 19/9/92 راجع به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی
  بخشنامه 98647/92 مورخ 6/6/92 راجع به اطلاع رسانی به سازمان های و مراجع مختلف در خصوص لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات از طریق سامانه اینترنتی
  بخشنامه 132048/92 مورخ 1/8/92 راجع به یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
  بخشنامه 123471/92 مورخ 17/7/92 راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها
  بخشنامه 133823/92 مورخ 5/8/92 راجع به نحوۀ ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان
  بخشنامه 108505/92 مورخ 24/6/92 راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
  بخشنامه 133265/92 مورخ 4/8/92 راجع به تبدیل انواع شرکت های تجاری
 اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است
  آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی
 بخشنامه 109247/92 مورخ 26/6/92راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری
 بخشنامه 90536/92 مورخ 26/5/92 راجع به ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوۀ اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها
  بخشنامه 76850/92 مورخ 29/4/92 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی
  بخشنامه 73615/92 مورخ 24/4/92 راجع به نحوه اقدام در خصوص مکاتبات و مراجعات ستاد اجرائی فرمان امام ( ره )
  بخشنامه 67422/92 مورخ 15/4/92 راجع به نحوۀ بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی
  بخشنامه 59182/92 مورخ 1/4/92 با موضوع عدم ثبت نقل و انتقل سهام شرکت های سهامی
  اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی
 بخشنامه 46569/92 مورخ 12/3/92 راجع به رعایت نکاتی در مورد استعلام تعیین نام قبل از ارسال درخواست اینترنتی
 بخشنامه 46472/92 مورخ 12/3/92 راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد
  بخشنامه 44847/92 مورخ 8/3/92 اطلاعیه تعیین تکلیف درخواست های قبلی متقاضیان در ضرب الاجل تعیین شده
 بخشنامه 43651/92 مورخ 7/3/92 راجع به ثبت اتحادیه های صنفی در قالب موسسات غیر تجاری و اساسنامه های مربوطه
  بخشنامه 27349/92 مورخ 17/2/92 راجع به درخواست تنظیم گزارش توسط ادارات ثبت شرکت ها
  بخشنامه 26393/92 مورخ 16/2/ راجع به ایجاد وحدت رویه و تشکیل بانک جامع پلمب دفاتر
 بخشنامه 19513/92 مورخ 8/2/92 راجع به نحوۀ پذیرش صورتجلسات تغییرات
 بخشنامه 20978/92 مورخ 9/2/92 راجع به ارسال فهرست آخرین شرکت ها ی پس از واگذاری مشمول بند 4-24 قانون بودجه سال 1391
  بخشنامه 17927/92 مورخ 7/2/92 راجع به لزوم داشتن پروانه جهت تاسیس موسسات مترجمی
  بخشنامه 18380/92 مورخ 7/2/92 راجع به عدم رعایت ماده اساسنامه ای که مدت شرکت در آن تعیین شده است.
  بخشنامه 5355/92 مورخ 20/1/92 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت شرکت با موضوعاتی همچون طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار و ...
  بخشنامه شماره245963/91 مورخ 15/12/91 راجع به تشکیل تعاونی سهامی عام
 بخشنامه شماره 228677/91 مورخ 24/11/91 راجع به مصوبات جلسه هیات اجرایی ماده 16 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی
 بخشنامه 221973/91 مورخ 15/11/91 در مورد تکلیف متقاضیان ثبت شرکت با موضوع " انتشار نشریه یا سایر فعالیت های مطبوعاتی "
  بخشنامه 222060/91 مورخ 15/11/91 در خصوص لیست شرکت های مشمول واگذاری بند 15-24 قانون بودجه سال 1391
  بخشنامه 213634/91 مورخ 2/11/91 راجع به رعایت مقررات استعلام از سامانه متمرکز استعلام نام
  بخشنامه 204947/91 مورخ 18/10/91 راجع به تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
  بخشنامه 198625/91 مورخ 10/10/91 راجع به بروز رسانی اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در استان ها
  بخشنامه 195295/91 مورخ 6/10/91 در مرود لزوم قید سهم الشرکه در آگهی های ثبتی
  بخشنامه 191536/91 مورخ 2/10/91 راجع به عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی
  بخشنامه 190604/91 مورخ 30/9/91 در مورد نحوه ثبت شرکت و نمایندگی شعب خارجی
  بخشنامه 182609/91 مورخ 20/9/91 راجع به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی
 مجموعه بخش نامه ها قبل از آبان 91
 بخشنامه 174501/91 مورخ 8/9/91 راجع به تعریف نام کاربری در سامانه متمرکز استعلام نام
 بخشنامه 175508/91 مورخ 9/9/91 پیرو بخشنامه 131120/91 مورخ 13/7/91 راجع به چگونگی ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان
  بخشنامه 91/174501 مورخ 8/9/91 راجع به صدور « کلمه کاربری» و «رمز عبور» برای کاربران مجاز مراجع ثبت به منظور استعلام نام
 بخشنامه 167525/91 مورخ 28/8/91 راجع به چگونگی جمع آوری پیش آگهی ها و عملکرد شش ماهه اول سال 91
 بخشنامه 161897/91 مورخ 21/8/91 راجع به سامانه متمرکز استعلام نام
  بخشنامه 160687/91 مورخ 20/8/91 راجع به چگونگی ثبت شرکت های در شرف تاسیس خدماتی شهرک / ناحیه صنعتی
  بخشنامه 156901/91 مورخ 14/8/91 راجع به مصوبه همایش _ اعلام نحوۀ ارسال آگهی ها به روزنامه ها و اعلام عملکرد 6 ماهه
  بخشنامه 152605/91مورخ 8/8/91 راجع به تکلیف ادارات کل در رسیدگی به دعاوی له یا علیه سازمان
  بخشنامه 147672/91 مورخ 2/8/91 در مورد تبدیل شرکت های حفاظتی به موسسه
 بخشنامه 147051/91 مورخ 1/8/91 راجع به پرونده های انتقالی و ...
  بخشنامه 140703/91 مورخ 24/7/91 راجع به عدم نیاز به وصول اعتراضات نسبت به مسائل داخلی شرکت ها توسط ثبت شرکت ها
  بخشنامه 133486/91 مورخ 16/7/91 راجع به شرط افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی
  بخشنامه 133596/91 مورخ 16/7/91 راجع به اخذ مجوز از وزارت تعاون و بانک مرکزی قبل از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت های تعاونی اعتباری
  بخشنامه 131120/91 مورخ 13/7/91 راجع به لزوم اخذ مجوز شرکت های دانش بنیان از وزارت علوم قبل از ثبت
  بخشنامه 122550/91 مورخ 4/7/91 راجع به شرایط حذف شناسه از پایگاه مربوطه در راستای ساماندهی این پایگاه
  بخشنامه 120266/91 مورخ 2/7/91 پیرو بخشنامه 39852/90 راجع به تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم در مورد نیاز به مجوز برای تاسیس موسسات مالی از بانک مرکزی
 بخشنامه 104150/91 مورخ 6/6/91 راجع به بخشنامه ریاست محترم سازمان راجع به چگونگی عملیاتی سازه آئین نامه شناسه ملی
  بخشنامه 85291/91 مورخ 4/5/91 راجع به خارج نمودن 27 فرم از عداد اوراق بهادار
 بخشنامه 192938/90 مورخ 26/10/90 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند
  بخشنامه 165673/90 مورخ 13/9/90 راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت های تجاری
  بخشنامه 78113/90 مورخ 27/4/90 راجع به ثبت نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز ثبت تاسیس و تغییرات آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار
[2 ]   صفحه بعدی >>

مناسبت ها

پیوندها