بخشنامه 41247/93 مورخه 93/3/18، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 ) تاریخ ثبت : 1398/03/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : بخشنامه 41247/93 مورخه 93/3/18، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 )
متن : <#f:8845/>
فایل پیوست : Download
تعداد نمایش : 275 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها