چاپ        ارسال به دوست

عدم امکان استفاده از اسامی خارجی در نام اشخاص حقوقی

با عنایت به قانون و آئین نامه ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه و همچنین مصوبات شورای پاسداشت زبان فارسی ، بدینوسیله به استحضار میرساند :

هرگونه درخواست نام اشخاص حقوقی می بایستی با رعایت قوانین مذکور صورت پذیرد و ثبت اسامی خارجی بجز موارد مصرح در آئین نامه مربوطه امکان پذیر نمی باشد و لذا متقاضیان می بایستی قبل از ارسال الکترونیکی هرگونه درخواست نسبت به ملاحظه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند .


١٢:٤٨ - يکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨    /    عدد : ٣٠٧    /    تعداد نمایش : ٢١٨٠خروج
مناسبت ها

پیوندها