بخشنامه شماره 99/94890 مورخه 99/6/1 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با سامانه ثنا
 نامه شماره 98/253268 مورخ 98/12/27 موضوع جدول موضوع فعالیت اشخاص حقوقی (به تفکیک مراجع صدور مجوز)
 بخشنامه شماره 97/63929 مورخ 1397/03/06 عدم الزام اخذ فیزیک مدارک و اوراق هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه از متقاضیان ثبت تاسیس یا تغییرات اشخاص حقوقی
 بخشنامه شماره 98/46723 مورخ 1398/03/12مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکت‌های تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
  بخشنامه 88/123560 مورخ 88/7/21 راجع به لزوم کنترل شناسه ملی اشخاص حقوقی در تعاملات مختلف
 بخشنامه 89/26217 راجع به دعاوی که علیه واحدهای سازمان در مراجع قضایی مطرح می گردد
  بخشنامه 89/67072مورخ 89/4/26راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی
 بخشنامه 89/139713 مورخ 89/8/10 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده
 بخشنامه 89/160201مورخ 89/9/13 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها
 120 فایل پیوست بخشنامه 89/18533/8مورخ 89/10/12 راجع به امکان ثبت موسسات قرانی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی
  بخشنامه 90/39852مورخ 90/03/02راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی به منظور ثبت نهادهای پولی و اعتباری
  بخشنامه 90/78113 مورخ 90/04/27 راجع به ثبت نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز ثبت تاسیس و تغییرات آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار
  بخشنامه 90/165673 مورخ 90/09/13 راجع به رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت های تجاری
 بخشنامه 90/192938 مورخ 90/10/26 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت انحلال موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند
  بخشنامه 91/85291 مورخ 91/05/04 راجع به خارج نمودن 27 فرم از عداد اوراق بهادار
 بخشنامه 91/104150 مورخ 91/6/6 راجع به بخشنامه ریاست محترم سازمان راجع به چگونگی عملیاتی سازه آئین نامه شناسه ملی
  بخشنامه 91/120266 مورخ 91/07/02 پیرو بخشنامه 39852/90 راجع به تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم در مورد نیاز به مجوز برای تاسیس موسسات مالی از بانک مرکزی
  بخشنامه 91/122550 مورخ 91/7/4 راجع به شرایط حذف شناسه از پایگاه مربوطه در راستای ساماندهی این پایگاه
  بخشنامه 91/131120مورخ 91/7/13 راجع به لزوم اخذ مجوز شرکت های دانش بنیان از وزارت علوم قبل از ثبت
  بخشنامه 91/133596مورخ 91/07/16راجع به اخذ مجوز از وزارت تعاون و بانک مرکزی قبل از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت های تعاونی اعتباری
  بخشنامه 91/133486 مورخ 91/7/16 راجع به شرط افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی
  بخشنامه 91/140703مورخ 91/7/24 راجع به عدم نیاز به وصول اعتراضات نسبت به مسائل داخلی شرکت ها توسط ثبت شرکت ها
 بخشنامه 91/147051 مورخ 91/8/1راجع به پرونده های انتقالی و ...
  بخشنامه 147672/91 مورخ 91/8/2 در مورد تبدیل شرکت های حفاظتی به موسسه
  بخشنامه 152605/91مورخ 91/8/8راجع به تکلیف ادارات کل در رسیدگی به دعاوی له یا علیه سازمان
  بخشنامه 156901/91 مورخ 91/8/14 راجع به مصوبه همایش _ اعلام نحوۀ ارسال آگهی ها به روزنامه ها و اعلام عملکرد 6 ماهه
  بخشنامه 160687/91 مورخ 91/8/20راجع به چگونگی ثبت شرکت های در شرف تاسیس خدماتی شهرک / ناحیه صنعتی
 بخشنامه 161897/91 مورخ 91/8/21راجع به سامانه متمرکز استعلام نام
 بخشنامه 167525/91 مورخ 91/8/28راجع به چگونگی جمع آوری پیش آگهی ها و عملکرد شش ماهه اول سال 91
  بخشنامه 91/174501 مورخ 91/9/8 راجع به صدور « کلمه کاربری» و «رمز عبور» برای کاربران مجاز مراجع ثبت به منظور استعلام نام
 بخشنامه 175508/91 مورخ 91/9/9پیرو بخشنامه 131120/91 مورخ 13/7/91 راجع به چگونگی ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 بخشنامه 174501/91 مورخ 91/9/8 راجع به تعریف نام کاربری در سامانه متمرکز استعلام نام
 مجموعه بخش نامه ها قبل از آبان 91
  بخشنامه 91/182609مورخ 91/9/20 راجع به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی
  بخشنامه 190604/91 مورخ 91/9/30 در مورد نحوه ثبت شرکت و نمایندگی شعب خارجی
  بخشنامه 191536/91 مورخ 91/10/2 راجع به عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی
  بخشنامه 195295/91 مورخ 91/10/6 در مرود لزوم قید سهم الشرکه در آگهی های ثبتی
  بخشنامه 198625/91 مورخ 91/10/10 راجع به بروز رسانی اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در استان ها
  بخشنامه 204947/91 مورخ 91/10/18 راجع به تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
  بخشنامه 213634/91 مورخ91/11/2 راجع به رعایت مقررات استعلام از سامانه متمرکز استعلام نام
  بخشنامه 222060/91 مورخ 91/11/15 در خصوص لیست شرکت های مشمول واگذاری بند 15-24 قانون بودجه سال 1391
 بخشنامه 221973/91 مورخ 91/11/15 در مورد تکلیف متقاضیان ثبت شرکت با موضوع " انتشار نشریه یا سایر فعالیت های مطبوعاتی "
 بخشنامه شماره 228677/91 مورخ 91/11/24راجع به مصوبات جلسه هیات اجرایی ماده 16 آئین نامه اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی
  بخشنامه شماره245963/91 مورخ 91/12/15 راجع به تشکیل تعاونی سهامی عام
  بخشنامه 5355/92 مورخ 92/1/20 راجع به عدم نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت شرکت با موضوعاتی همچون طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار و ...
  بخشنامه 18380/92 مورخ 92/2/7 راجع به عدم رعایت ماده اساسنامه ای که مدت شرکت در آن تعیین شده است.
  بخشنامه 17927/92 مورخ 92/2/07 راجع به لزوم داشتن پروانه جهت تاسیس موسسات مترجمی
 بخشنامه 20978/92 مورخ 92/2/9 راجع به ارسال فهرست آخرین شرکت ها ی پس از واگذاری مشمول بند 4-24 قانون بودجه سال 1391
 بخشنامه 92/19513مورخ 92/2/8راجع به نحوۀ پذیرش صورتجلسات تغییرات
  بخشنامه 26393/92 مورخ 92/2/16 راجع به ایجاد وحدت رویه و تشکیل بانک جامع پلمب دفاتر
  بخشنامه 27349/92 مورخ 92/2/17 راجع به درخواست تنظیم گزارش توسط ادارات ثبت شرکت ها
 بخشنامه 43651/92 مورخ 92/3/7 راجع به ثبت اتحادیه های صنفی در قالب موسسات غیر تجاری و اساسنامه های مربوطه
  بخشنامه 44847/92 مورخ 92/3/8 اطلاعیه تعیین تکلیف درخواست های قبلی متقاضیان در ضرب الاجل تعیین شده
 بخشنامه 46472/92 مورخ 92/3/12 راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد
 بخشنامه 46569/92 مورخ 92/3/12 راجع به رعایت نکاتی در مورد استعلام تعیین نام قبل از ارسال درخواست اینترنتی
  اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی
  بخشنامه 59182/92 مورخ 92/4/1 با موضوع عدم ثبت نقل و انتقل سهام شرکت های سهامی
  بخشنامه 67422/92 مورخ 92/4/15 راجع به نحوۀ بررسی آگهی های دعوت مجامع عمومی
  بخشنامه 73615/92 مورخ 92/4/24 راجع به نحوه اقدام در خصوص مکاتبات و مراجعات ستاد اجرائی فرمان امام ( ره )
  بخشنامه 76850/92 مورخ 92/4/24 راجع به گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامی
 بخشنامه 90536/92 مورخ 92/5/26راجع به ساماندهی و پالایش سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین مطالبی راجع به نحوۀ اقدام درخواست های انتقالی از تهران به استان ها
 بخشنامه 109247/92 مورخ 92/6/26راجع به اجرای تکالیف بند 27 قانون بودجه 92 به منظور تبیین الزامات قانونی شرکت ها و موسسات مشمول واگذاری به انضمام فهرست شرکت های معرفی شده توسط سازمان سرمایه گذاری
  آماده سازی ادارات ثبت شرکت های سراسر کشور از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه اندازی سامانه های تاسیس و تغییرات الکترونیکی
 اظهار نظر ادارات ثبت در خصوص لایحه قانون تجارت که پس از بررسی توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اختیار مراجع مختلف قرار گرفته است
  بخشنامه 133265/92 مورخ 92/8/4راجع به تبدیل انواع شرکت های تجاری
  بخشنامه 108505/92 مورخ 92/6/24راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
  بخشنامه 133823/92 مورخ 92/8/5راجع به نحوۀ ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان
  بخشنامه 123471/92 مورخ 92/7/17راجع به سامان دهی و پالایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با عنایت به مکاتبات متعدد در خصوص رفع مغایرت ها
  بخشنامه 132048/92 مورخ 92/8/1راجع به یکسان سازی انتشار آگهی های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
  بخشنامه 98647/92 مورخ 92/6/6راجع به اطلاع رسانی به سازمان های و مراجع مختلف در خصوص لزوم پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات از طریق سامانه اینترنتی
  بخشنامه 161309/92 مورخ 92/9/19راجع به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات ثبت موسسات مالی و بانکی
  بخشنامه 161415/92 مورخه 92/9/19راجع به نحوه ثبت انجمن های حمایت از زندانیان
 بخشنامه 162289/92 مورخ 92/9/20پیرو بخشنامه 118689 مورخ 10/7/92 در خصوص چگونگی استقرار نسخه جدید ثبت تاسیس و تغییرات
  بخشنامه183137/92 مورخ 92/10/25راجع به الزام رعایت نکاتی در فرایند تعیین نام از جمله زمان 90 روزۀ رزرو نام
  بخشنامه 185908/92 مورخ 92/10/30راجع به اساسنامه شرکت های تعاونی
  بخشنامه 186898/92 مورخ 92/11/2راجع به تعیین حوزه های ثبتی هر یک از مراجع ثبت شرکت ها با درج نام شهرستان ، شهر و ... تعیین ادارات ثبتی که فاقد مرجع ثبت شرکت ها هستند
  بخشنامه 92/190540 مورخ 92/11/8 راجع به نحوه بررسی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی
 بخشنامه 92/211147 مورخ 92/12/12 راجع به تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن
 بخشنامه 209434/92 مورخ 92/12/10 نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی
  بخشنامه 20050/93 مورخه 93/2/14 راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی
  بخشنامه 93/29979 مورخه 93/2/29عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار
  بخشنامه 93/32103 مورخه 93/3/3 بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند
 بخشنامه 41247/93 مورخه 93/3/18، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه 93 )
  بخشنامه 44235/93 مورخه 93/3/24راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 44740/93 مورخه 93/3/24نحوۀ اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 51824/93 مورخه 93/4/3راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق
  بخشنامه 53875/93 مورخه 93/4/8راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی
  بخشنامه 55084/93 مورخه 93/4/9فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال 93
  بخشنامه 52724/93 مورخه 93/4/7راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها
  بخشنامه 61583/93 مورخ 93/4/18راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی
  بخشنامه 224644 /93 مورخه 93/4/25راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار
 بخشنامه 75740/93 مورخه 93/5/12راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و ... در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی
 بخشنامه 93/74613 مورخه 93/05/13راجع به نحوۀ بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره 2029 مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی
  بخشنامه 89509/93 مورخه 93/6/5" شیوه نامۀ تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات "
  بخشنامه 93/93633 مورخه 93/6/12 راجع به نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی
  بخشنامه 98912/93 مورخه 93/06/22راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه
  بخشنامه 100616/93 مورخ 93/6/24راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره 52724/93 مورخ 7/4/93
  بخشنامه 101212/93 مورخ 93/6/24راجع به ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها
  بخشنامه 105498/93 مورخ 93/6/26استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی
 بخشنامه 129689/93 مورخ 93/8/17راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی
[2 ]   صفحه بعدی >>

مناسبت ها

پیوندها